psychiatrie-urban.czúvod

Nabídka

Psychiatrická péče

Nabízíme diagnostiku a léčbu depresivních poruch, úzkostných poruch, somatoformních poruch, poruch spánku, psychotických onemocnění, osobnostních poruch, psychických obtíží souvisejících se somatickými onemocněními (například autoimunitními, onkologickými, hormonálními apod.) včetně chronických bolestivých stavů, organických poruch vzniklých v důsledku poranění hlavy a jiných onemocnění centrálního nervového systému.
 

Psychoterapie s využitím kognitivně-behaviorálních přístupů

Psychoterapie je léčebnou metodou zejména v zátěžových či krizových životních situacích, při obtížích vztahových, partnerských a rodinných, v oblasti úzkostných a somatoformních poruch, psychosomatických onemocnění a poruch osobnosti. U řady z těchto poruch je psychofarmakologická léčba pouze podpůrná nebo symptomatická a bez použití psychoterapie, a často také práce s rodinou, nedostatečná. Psychoterapie je součástí komplexní léčby u depresivních a psychotických onemocnění. Její využití významně snižuje riziko chronifikace, usnadňuje zapojení se do každodenních aktivit a zaměstnání a přispívá ke zlepšení kvality života.

   

Nabídka | Ordinační hodiny | Kontakt | Curriculum Vitae

   

©2009 Psychiatrická ordinace MUDr. Ing. Aleš Urban, Ph.D. | Terronská 580/19, 160 00 Praha 6 | 2Zet Design - 2009