psychiatrie-urban.czÚvodNabízíme standardní diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie pokrývající celé diagnostické spektrum psychických poruch. Kromě psychofarmakologické léčby se zaměřujeme také na psychoterapii, kterou u řady poruch považujeme za nedílnou součást kvalitní psychiatrické léčby.

 

Ordinace lékaře Čekárna pacientů Ordinace lékaře

Nabízíme účast v klinické studii pacientů s depresivní poruchou (MDD)

Klinické studie umožňují pacientům přístup k novým možnostem léčby, jelikož se ve studiích hodnotí i léky, které nejsou v běžné léčebné praxi dostupné. Klinické studie umožňují zavádět nové léky do klinické praxe.

Účast ve studii je spojena i s jistými riziky, zejména ve smyslu výskytu nežádoucích účinků. Z tohoto důvodu jsou pacienti zařazení do studie pod větším odborným dohledem, z čehož plynou častější návštěvy lékaře a rovněž podrobení se dalším vyšetřením (např. laboratorním náběrům, EKG, CT, apod.).

Účast ve studii je ve všech ohledech dobrovolná a ze studie lze kdykoli vystoupit.

Před tím, než se rozhodnete pro svoji účast ve studii, Vás bude lékař podrobně informovat o možných rizicích i výhodách navrhované léčby. Po skončení Vaší účasti ve studii Vám bude nabídnuta další péče v naší ambulanci.


V případě zájmu nás kontaktujte (viz. záložka „Kontakt“)

   

Nabídka | Οrdinační hodiny | Κontakt | Curriculum Vitae

   

©2009 Psychiatrická ordinace MUDr. Ing. Aleš Urban, Ph.D. | Terronská 580/19, 160 00 Praha 6 | 2Zet Design - 2009